گودبرداری و پایدارسازی

کاربرد نیلینگ و انکراژ در پروژه های عمرانی:

– پایداری ترانشه ها در احداث بزرگراه ها و راه آهن ها

– پایدار سازی کوله های مجاور پل ها در زمین های سست و ریزشی

– پایدار سازی گود و حفاظت آن در سازه های مناطق شهری، ساختمانهای مجاور گود، ایستگاه های زیر زمینی مترو و…

– پایداری جداره تونلها و سازه های زیر زمینی

تئوری استفاده از روش نیلینگ بر مبنای مسلح کردن و مقاوم نمودن توده خاک با استفاده از دوختن توده خاک توسط مهارهای کششی فولادی (Nail )با فواصل نزدیک به یکدیگر میباشد. مهار کششی نیلینگ معمولا از آرماتورهای فولادی با قطر 20 الی 40 میلیمتر (با حدتسلیم 420  الی 500 نیوتن بر میلیمتر مربع) استفاده می شوند که درون یک چال حفاری شده با قطر 76 الی 150 میلیمتر قرارگرفته و دور آن درون چال تزریق می گردد.

فواصل بین مهارهای کششی در حدود 1 الی 2 متر می باشد و طول آنها نیز در حدود 70 الی 100 درصد ارتفاع گود می باشد و حداقل شیب نسبت به افق حدوداً 15 درجه می باشد.لازم بذکر است کلیه سطوح ترانشه های حفاری شده که توسط نیلینگ بایستی مسلح شوند با استفاده از شبکه مش و شاتکریت ابتدا حفاظت شده و سپس سیستم نیلینگ روی آنها اجرا می شوند. باید توجه داشت که رویه شاتکریت شده روی ترانشه های حفاری شده نقش سازه ای نداشته اما می توان جهت اطمینان برای پایداری موقت خاک بین مهارها استفاده نمود.

استفاده از روش نیلینگ و انکرینگ:

– افزایش مقاومت برشی توده خاک می گردد.

– محدود نمودن و تحت کنترل در آوردن تغییر مکانهای خاک در اثر افزایش مقاومت برشی در سطح لغزش بدلیل افزایش نیروی قائم می شود.

– باعث کاهش نیروی لغزش در سطح گسیختگی و لغزشی می شود.

 

مزایای اجرای سیستم نیلینگ و انکرینگ در مقایسه با سایر روش‌های سازه نگهبان گودهای عمیق:

– عدم پرت فضا

– عدم ایجاد مزاحمت در سایر عملیات ساختمانی

– کارایی خوب و قابلیت اجرای بالا در شرایط مختلف

-هزینه اجرایی نسبتاً پایین

 

سوابق کاری اجرای نیلینگ و انکراژ شرکت سروش پی سازه
ردیف نام پروژه محل پروژه سطح پایدارسازی
(متر مربع)
طول حفاری
(متر طول)
عمق گود
1 ساختمان بوکان بوکان-نیاوران 3800 5000 18
2 ساختمان حسینی حسینی-کامرانیه 2200 4800 18
3 ساختمان مرجان مرجان-نیاوران 2130 6200 24
4 ساختمان شیرین شیرین-نیاوران 900 2300 21
5 ساختمان آپادانا آپادانا-عباس آباد 2000 5400 18
6 ساختمان فرشته فرشته-آقا بزرگی 2500 10000 17
7 مرکز تجاری جهرم جهرم-شیراز 4500 12500 20
8 ساختمان دیباجی خوشبختی-دیباجی 600 1000 9
9 ساختمان شیخ بهایی امداد-شیخ بهایی 780 1200 12
10 ساختمان اوین کچویی-اوین 800 1100 10
11 ساختمان افق افق-جردن 600 1000 12
12 ساختمان فرید فرید-نیاوران 700 1000 11
13 ساختمان مستوفی مستوفی-یوسف آباد 600 950 8
14 ساختمان دولت دولت 650 1000 11
15 ساختمان قبا میدان قبا 1000 1700 12
16 ساختمان امیدوار امیدوار-نیاوران 800 1300 9
17 ساختمان پاسداران بهستان 10-پاسداران 500 750 8
18 ساختمان سعادت آباد 24 متری-سعادت آباد 700 900 8
19 ساختمان شیخ بهایی کشفیان-شیخ بهایی 3000 4800 13
20 ساختمان ولنجک نوزدهم-ولنجک 1400 2100 11
بسیاری از پروژه های اخیر