طراحی سازه، معماری و تاسیسات

این گروه مهندسی با در اختیار داشتن عوامل طراحی و تولید متخصص و مجرب، تجهیزات کامل در فضایی به مساحت مسقف 3000 متر مربع و محوطه 10000 متر مربع از توان تولید ماهانه 700 تن سازه فلزی اعم از جوشی و پیچی برخوردار میباشد.